Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 11 Skärholmens C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 11 Skärholmens C 1083 21,1% 30,1% 22,5% 26,2% 7,6% 48,8% 51,2%   5,0%
Summa 1083 21,1% 30,1% 22,5% 26,2% 7,6% 48,8% 51,2% 5,0%

http://www.val.se