Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 12 Vårberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 12 Vårberg S 1233 18,7% 34,7% 26,6% 20,0% 8,8% 48,2% 51,8%   2,9%
Summa 1233 18,7% 34,7% 26,6% 20,0% 8,8% 48,2% 51,8% 2,9%

http://www.val.se