Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 13 Skärholmen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 13 Skärholmen V 489 23,7% 23,7% 24,9% 27,6% 10,8% 49,9% 50,1%   3,7%
Summa 489 23,7% 23,7% 24,9% 27,6% 10,8% 49,9% 50,1% 3,7%

http://www.val.se