Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 14 Vårberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 14 Vårberg N 1141 27,3% 34,5% 22,5% 15,7% 9,9% 47,8% 52,2%   5,3%
Summa 1141 27,3% 34,5% 22,5% 15,7% 9,9% 47,8% 52,2% 5,3%

http://www.val.se