Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 15 Skärholmen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 15 Skärholmen mellersta 1090 22,4% 31,7% 24,2% 21,7% 8,1% 47,0% 53,0%   3,6%
Summa 1090 22,4% 31,7% 24,2% 21,7% 8,1% 47,0% 53,0% 3,6%

http://www.val.se