Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 16 Vårberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 16 Vårberg Ö 1215 32,0% 36,9% 18,5% 12,6% 10,5% 48,9% 51,1%   3,4%
Summa 1215 32,0% 36,9% 18,5% 12,6% 10,5% 48,9% 51,1% 3,4%

http://www.val.se