Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 4 Solhem S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 4 Solhem S 1393 14,4% 41,6% 26,5% 17,6% 8,2% 50,3% 49,7%   1,1%
Summa 1393 14,4% 41,6% 26,5% 17,6% 8,2% 50,3% 49,7% 1,1%

http://www.val.se