Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 5 Solhem V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 5 Solhem V 1341 15,2% 44,4% 22,6% 17,8% 9,5% 50,3% 49,7%   1,9%
Summa 1341 15,2% 44,4% 22,6% 17,8% 9,5% 50,3% 49,7% 1,9%

http://www.val.se