Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 7 Bromsten V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 7 Bromsten V 1255 20,1% 38,7% 25,3% 15,9% 7,9% 51,4% 48,6%   2,6%
Summa 1255 20,1% 38,7% 25,3% 15,9% 7,9% 51,4% 48,6% 2,6%

http://www.val.se