Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 8 Bromsten Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 8 Bromsten Ö 1293 22,0% 37,5% 24,5% 15,9% 8,3% 48,3% 51,7%   2,4%
Summa 1293 22,0% 37,5% 24,5% 15,9% 8,3% 48,3% 51,7% 2,4%

http://www.val.se