Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 10 Tensta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 10 Tensta V 1208 28,8% 44,3% 19,2% 7,7% 7,9% 53,1% 46,9%   7,4%
Summa 1208 28,8% 44,3% 19,2% 7,7% 7,9% 53,1% 46,9% 7,4%

http://www.val.se