Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 13 Tensta mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 13 Tensta mellersta 1029 28,9% 40,0% 18,0% 13,1% 12,1% 46,7% 53,3%   9,6%
Summa 1029 28,9% 40,0% 18,0% 13,1% 12,1% 46,7% 53,3% 9,6%

http://www.val.se