Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 23 Rinkeby SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 23 Rinkeby SÖ 942 23,2% 45,6% 20,8% 10,3% 9,3% 52,7% 47,3%   8,9%
Summa 942 23,2% 45,6% 20,8% 10,3% 9,3% 52,7% 47,3% 8,9%

http://www.val.se