Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 1 Akalla C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 1 Akalla C 1286 19,6% 34,2% 27,7% 18,5% 5,9% 51,1% 48,9%   13,1%
Summa 1286 19,6% 34,2% 27,7% 18,5% 5,9% 51,1% 48,9% 13,1%

http://www.val.se