Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 3 Akalla N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 3 Akalla N 1143 21,1% 31,2% 30,0% 17,7% 5,6% 50,6% 49,4%   5,2%
Summa 1143 21,1% 31,2% 30,0% 17,7% 5,6% 50,6% 49,4% 5,2%

http://www.val.se