Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 7 Husby SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 7 Husby SV 1165 24,5% 42,4% 21,4% 11,7% 8,4% 50,0% 50,0%   8,3%
Summa 1165 24,5% 42,4% 21,4% 11,7% 8,4% 50,0% 50,0% 8,3%

http://www.val.se