Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 13 Kista C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 13 Kista C 1195 21,2% 31,0% 28,2% 19,7% 6,5% 50,5% 49,5%   4,8%
Summa 1195 21,2% 31,0% 28,2% 19,7% 6,5% 50,5% 49,5% 4,8%

http://www.val.se