Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 14 Kista V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 14 Kista V 1484 21,9% 27,0% 37,1% 14,0% 10,4% 48,0% 52,0%   2,6%
Summa 1484 21,9% 27,0% 37,1% 14,0% 10,4% 48,0% 52,0% 2,6%

http://www.val.se