Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södertälje 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 11 1245 29,0% 29,0% 18,2% 23,8% 7,4% 50,0% 50,0%   1,9%
Summa 1245 29,0% 29,0% 18,2% 23,8% 7,4% 50,0% 50,0% 1,9%

http://www.val.se