Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södertälje 58

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 58 1015 20,9% 32,1% 23,9% 23,1% 8,3% 48,3% 51,7%   1,4%
Summa 1015 20,9% 32,1% 23,9% 23,1% 8,3% 48,3% 51,7% 1,4%

http://www.val.se