Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Finntorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Finntorp Ö 1451 18,3% 32,4% 18,3% 30,9% 3,4% 45,4% 54,6%   2,4%
Summa 1451 18,3% 32,4% 18,3% 30,9% 3,4% 45,4% 54,6% 2,4%

http://www.val.se