Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skogalund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogalund 1537 19,1% 39,0% 21,5% 20,3% 6,8% 47,0% 53,0%   2,3%
Summa 1537 19,1% 39,0% 21,5% 20,3% 6,8% 47,0% 53,0% 2,3%

http://www.val.se