Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekängen, Saltängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekängen, Saltängen V 1402 20,3% 37,0% 25,2% 17,5% 8,6% 50,2% 49,8%   3,6%
Summa 1402 20,3% 37,0% 25,2% 17,5% 8,6% 50,2% 49,8% 3,6%

http://www.val.se