Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ektorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ektorp 1714 21,2% 37,6% 21,3% 19,8% 7,9% 48,1% 51,9%   3,0%
Summa 1714 21,2% 37,6% 21,3% 19,8% 7,9% 48,1% 51,9% 3,0%

http://www.val.se