Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östanån

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östanån 1345 14,8% 34,0% 25,5% 25,7% 7,7% 48,4% 51,6%   0,4%
Summa 1345 14,8% 34,0% 25,5% 25,7% 7,7% 48,4% 51,6% 0,4%

http://www.val.se