Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Harnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harnäs 532 15,4% 38,2% 30,8% 15,6% 5,8% 52,8% 47,2%   3,2%
Summa 532 15,4% 38,2% 30,8% 15,6% 5,8% 52,8% 47,2% 3,2%

http://www.val.se