Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 31 Luthagen-Husbyborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Luthagen-Husbyborg 1561 23,8% 32,4% 23,8% 19,9% 7,0% 45,8% 54,2%   12,1%
Summa 1561 23,8% 32,4% 23,8% 19,9% 7,0% 45,8% 54,2% 12,1%

http://www.val.se