Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 32 Stenhagen-Herrhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Stenhagen-Herrhagen 1367 18,7% 50,3% 18,1% 12,9% 8,8% 50,0% 50,0%   1,5%
Summa 1367 18,7% 50,3% 18,1% 12,9% 8,8% 50,0% 50,0% 1,5%

http://www.val.se