Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 33 Stenhagen-Berthåga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
33 Stenhagen-Berthåga 1314 23,8% 39,3% 26,3% 10,6% 12,7% 48,5% 51,5%   3,4%
Summa 1314 23,8% 39,3% 26,3% 10,6% 12,7% 48,5% 51,5% 3,4%

http://www.val.se