Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 34 Södra Flogsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
34 Södra Flogsta 1253 18,6% 27,1% 36,3% 18,0% 9,4% 47,9% 52,1%   3,4%
Summa 1253 18,6% 27,1% 36,3% 18,0% 9,4% 47,9% 52,1% 3,4%

http://www.val.se