Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 46 Östra Stenhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
46 Östra Stenhagen 892 25,6% 33,5% 27,7% 13,2% 11,5% 48,0% 52,0%   3,6%
Summa 892 25,6% 33,5% 27,7% 13,2% 11,5% 48,0% 52,0% 3,6%

http://www.val.se