Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 51 Tuna Backar-Ärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
51 Tuna Backar-Ärna 1801 15,5% 32,5% 21,5% 30,4% 5,3% 47,6% 52,4%   4,2%
Summa 1801 15,5% 32,5% 21,5% 30,4% 5,3% 47,6% 52,4% 4,2%

http://www.val.se