Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 60 Bellmansgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
60 Bellmansgatan 1235 25,7% 25,2% 28,1% 21,0% 10,9% 48,3% 51,7%   1,5%
Summa 1235 25,7% 25,2% 28,1% 21,0% 10,9% 48,3% 51,7% 1,5%

http://www.val.se