Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 71 Östra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
71 Östra Salabacke 1224 23,4% 31,1% 19,3% 26,1% 5,3% 46,4% 53,6%   1,4%
Summa 1224 23,4% 31,1% 19,3% 26,1% 5,3% 46,4% 53,6% 1,4%

http://www.val.se