Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 110 Balingsta-Ramsta-Hagby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
110 Balingsta-Ramsta-Hagby 1053 17,4% 42,4% 25,5% 14,8% 8,8% 51,9% 48,1%   1,2%
Summa 1053 17,4% 42,4% 25,5% 14,8% 8,8% 51,9% 48,1% 1,2%

http://www.val.se