Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 117 Vänge-Läby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
117 Vänge-Läby 1684 15,7% 41,0% 25,2% 18,1% 7,3% 50,1% 49,9%   1,4%
Summa 1684 15,7% 41,0% 25,2% 18,1% 7,3% 50,1% 49,9% 1,4%

http://www.val.se