Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 127 Åland-Skogstibble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
127 Åland-Skogstibble 719 15,7% 33,0% 30,0% 21,3% 8,3% 49,9% 50,1%   2,2%
Summa 719 15,7% 33,0% 30,0% 21,3% 8,3% 49,9% 50,1% 2,2%

http://www.val.se