Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 129 Jumkil-Åkerby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
129 Jumkil-Åkerby 892 17,4% 34,2% 29,6% 18,8% 8,0% 50,9% 49,1%   1,1%
Summa 892 17,4% 34,2% 29,6% 18,8% 8,0% 50,9% 49,1% 1,1%

http://www.val.se