Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 131 Åkerlänna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
131 Åkerlänna 599 17,0% 34,9% 30,4% 17,7% 8,8% 51,8% 48,2%   1,3%
Summa 599 17,0% 34,9% 30,4% 17,7% 8,8% 51,8% 48,2% 1,3%

http://www.val.se