Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 133 Lövstalöt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
133 Lövstalöt 1124 11,6% 39,6% 25,0% 23,8% 7,0% 52,7% 47,3%   1,1%
Summa 1124 11,6% 39,6% 25,0% 23,8% 7,0% 52,7% 47,3% 1,1%

http://www.val.se