Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 147 Björklinge tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
147 Björklinge tätort 1724 17,1% 40,8% 21,2% 20,9% 9,9% 48,8% 51,2%   0,6%
Summa 1724 17,1% 40,8% 21,2% 20,9% 9,9% 48,8% 51,2% 0,6%

http://www.val.se