Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 151 Viksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
151 Viksta 517 16,2% 35,6% 28,4% 19,7% 8,3% 52,6% 47,4%   1,2%
Summa 517 16,2% 35,6% 28,4% 19,7% 8,3% 52,6% 47,4% 1,2%

http://www.val.se