Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 81 Ulleråker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
81 Ulleråker 1321 21,9% 37,5% 23,2% 17,4% 4,9% 47,8% 52,2%   8,3%
Summa 1321 21,9% 37,5% 23,2% 17,4% 4,9% 47,8% 52,2% 8,3%

http://www.val.se