Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 83 Norra Valsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
83 Norra Valsätra 1757 17,1% 29,4% 26,8% 26,7% 9,4% 47,8% 52,2%   2,8%
Summa 1757 17,1% 29,4% 26,8% 26,7% 9,4% 47,8% 52,2% 2,8%

http://www.val.se