Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 84 Sunnersta-Ultuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
84 Sunnersta-Ultuna 1039 31,5% 33,9% 15,0% 19,6% 8,9% 44,3% 55,7%   1,1%
Summa 1039 31,5% 33,9% 15,0% 19,6% 8,9% 44,3% 55,7% 1,1%

http://www.val.se