Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 85 Norra Gottsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
85 Norra Gottsunda 1462 33,2% 36,8% 19,1% 10,9% 9,1% 51,0% 49,0%   5,3%
Summa 1462 33,2% 36,8% 19,1% 10,9% 9,1% 51,0% 49,0% 5,3%

http://www.val.se