Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 86 Södra Valsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
86 Södra Valsätra 1238 31,1% 33,1% 21,5% 14,3% 10,3% 47,8% 52,2%   5,8%
Summa 1238 31,1% 33,1% 21,5% 14,3% 10,3% 47,8% 52,2% 5,8%

http://www.val.se