Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 87 Västra Gottsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
87 Västra Gottsunda 1182 30,0% 39,3% 20,0% 10,7% 6,9% 49,5% 50,5%   3,4%
Summa 1182 30,0% 39,3% 20,0% 10,7% 6,9% 49,5% 50,5% 3,4%

http://www.val.se