Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 91 Södra Sunnersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
91 Södra Sunnersta 1082 17,5% 30,4% 29,9% 22,2% 11,6% 51,5% 48,5%   2,1%
Summa 1082 17,5% 30,4% 29,9% 22,2% 11,6% 51,5% 48,5% 2,1%

http://www.val.se