Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 92 Mellersta Sunnersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
92 Mellersta Sunnersta 998 16,2% 40,0% 27,2% 16,6% 9,9% 51,7% 48,3%   3,2%
Summa 998 16,2% 40,0% 27,2% 16,6% 9,9% 51,7% 48,3% 3,2%

http://www.val.se